4. Zapytanie ofertowe na wykonanie usług nr. 1 – opracowanie i produkcja obudowy dydaktycznej: karta pracy ucznia, plansze edukacyjne, szablony do wycinania, system motywacyjny

Napisany przez Kuba Lange, wtorek, 20 Maja 2014 11:23

Szanowni Państwo, LANDERS education & services Wojciech Kostecki zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr Z1/POKL/03.03.04-00-032/13 w Projekcie pt: „Trampolina do sukcesu – innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3.3.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i produkcja obudowy dydaktycznej: karta pracy ucznia, plansze edukacyjne, szablony do wycinania, system motywacyjny.

Pobierz zapytanie ofertowe


 Wyboru ofert dokonano w dniu: 05 czerwca 2014r.

Comments are closed.

Scroll to Top