Napisany przez Kuba Lange, czwartek ,10 Lipca 2014 12:57

 

Szanowni Państwo, LANDERS education & services Wojciech Kostecki zaprasza do składania ofert w ramach zapytania w Projekcie pt: „Trampolina do sukcesu – innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3.3.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie obudowy muzycznej do Projektu.

Pobierz ogłoszenie

Wyboru ofert dokonano w dniu: 24 lipca 2014r.

Comments are closed.

Scroll to Top