7. Ogłoszenie na wybór wykonawcy do opracowania i produkcji scenariuszy lekcji i oprogramowania do tablicy interaktywnej do Projektu

Napisany przez Kuba Lange, wtorek ,9 września 2014 13:08

 

Szanowni Państwo, LANDERS education & services Wojciech Kostecki zaprasza do składania ofert w ramach zapytania w Projekcie pt: „Trampolina do sukcesu – innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 3.3.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i produkcja scenariuszy lekcji i oprogramowania do tablicy interaktywnej do Projektu.

Pobierz ogłoszenie

Zalącznik do ogłoszenia (wersja edytowalna)

Oferty należy przesyłać do dnia 23 września 2014r.


 Napisany przez Kuba Lange, piątek ,19 września 2014 14:10

 

Termin składania ofert uległ przedłużeniu - prosimy o złożenie oferty do dnia 03.10.2014 do godziny

13:00 (dopuszczalna forma - droga elektroniczna - scan, pocztą tradycyjną lub osobiście do Biura

Projektu).

 

Wyboru oferty dokonano w dniu: 06.10.2014r

Comments are closed.

Scroll to Top