AKTUALNE HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Terminy realizacji projektu oraz źródło dofinansowania

Projekt pn. AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA" jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. nr projektu: POWR.01.02.01-24-0155/18,

Termin realizacji projektu: 08.2019r - 02.2021r.