W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA" AKTUALNIE ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT NA NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

Kurs kroju i szycia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Profesjonalny kurs kroju, szycia i projektowania wraz z obsługą klienta” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 2 grup szkoleniowych, dla maksymalnie 15 Uczestników w ramach projektu pt. AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się TUTAJ

Kurs Spawacza

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzeniaszkolenia z zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się TUTAJ

Terminy realizacji projektu oraz źródło dofinansowania

Projekt pn. AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA" jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. nr projektu: POWR.01.02.01-24-0155/18,

Termin realizacji projektu: 08.2019r - 02.2021r.