Żyjemy w czasach, w których mało kto zadaje jeszcze pytanie o to, czy warto uczyć się języków obcych. Odpowiedź na nie wszystkim, a przynajmniej większości z nas wydaje się dość oczywista. Właściwie bez znajomości przynajmniej jednego języka poza ojczystym nie mamy co liczyć na pracę z wieloma perspektywami na przyszłość czy też awans w firmie, w której jesteśmy zatrudnieni. Co więcej, zdecydowanie ograniczają się nasze możliwości odnośnie podróżowania po świecie i nawiązywania kontaktu z obcokrajowcami. Wreszcie, brak znajomości języka obcego może być problematyczny również w codziennym życiu. Informacje w mediach masowych, nazwy produktów w sklepach, zabawne memy – większość z nich przynajmniej częściowo korzysta z języka angielskiego, który obecnie uznawany jest za język międzynarodowy. Jakie jeszcze korzyści płyną ze znajomości języków obcych?

Trening pamięci

Nauka języków obcych przede wszystkim opiera się na zapamiętywaniu – słów, wyrażeń, zasad gramatyki. Wobec tego, proces ten nie tylko poszerza naszą wiedzę i możliwości, ale również ćwiczy pamięć.

Lepszy refleks

Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, znajomość języków obcych przyczynia się do lepszego refleksu, a także pozytywnie wpływa na umiejętność wykonywania wielu czynności w tym samym czasie. Wynika to z faktu, że nasz mózg jest przyzwyczajony do szybkiego przestawiania się między komunikacją w jednym, a komunikacją w drugim języku i stąd też łączenie ze sobą różnych czynności przebiega zdecydowanie sprawniej.

Trafniejsze wybory

Co ciekawe, biegłe posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym ułatwia podejmowanie słusznych decyzji, a co za tym idzie niweluje liczbę tych nieprawidłowych. Jak to się dzieje? Otóż posługując się językiem innym niż ojczysty nie tak łatwo ulegamy emocjom i potrafimy się zdystansować. W związku z tym, zyskujemy umiejętność krytycznego myślenia i podejmowania racjonalnych decyzji.

Wysoki poziom koncentracji

Władanie przynajmniej dwoma językami (ojczystym i obcym) sprzyja koncentracji, a tym samym ułatwia osiąganie wyznaczonych celów. A to za sprawą naturalnego treningu, jakiemu poddawany jest nasz mózg. Chcąc powiedzieć coś w języku nie ojczystym musimy bowiem ignorować tak naturalne dla nas słowa i struktury obowiązujące w języku, którym posługujemy się odkąd zaczęliśmy mówić. To uczy nas selekcjonowania treści.