NOWOŚĆ

Zajęcia Informatyczne prowadzone wyłącznie po angielsku.

Kurs łączy wiedzę i umiejętności TRZECH najważniejszych dziedzin: INFORMATYKA + JĘZYK ANGIELSKI + KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Informatyka

- obsługa sprzętu komputerowego

- obsługa pakietów biurowych

- materiały wyłącznie w języku angielskim

- materiały wyłącznie w języku angielskim

Język Angielski

- nauczanie zintegrowane

- zwroty i słownictwo komputerowe

- rozwija umiejętności i słownictwo językowe

- rozwija funkcje językowe

Kompetencje

- myślenie kreatywne i krytyczne

- komunikacja z innymi

- współpraca

- współpraca

- podejmowanie decyzji

DLA KOGO?

Dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat

KIEDY?

Godziny popołudniowe

JAK?

Zajęcia są prowadzone w odpowiednio wyposażonej sali komputerowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej co pozwala uczniom na dostęp do materiałów w każdym miejscu i czasie – wystarczy dostęp do Internetu. Można uczęszczać na zajęcia z własnym laptopem :D