Kreatywny, innowacyjny i nietuzinkowy, tymi trzema przymiotnikami w najkrótszy sposób można opisać główne założenia projektu „Trampolina do sukcesu”, który jest realizowany przez Lander’s education & services Wojciech Kostecki w Tychach.

W sobotę 14 czerwca 2014r. w Centrum Językowym Lander’s odbył się pierwszy etap projektu szkoleniowo – doradczegoTrampolina do sukcesu” w ramach, którego nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele nowożytnego języka obcego wraz z rodzicami wzięli udział w panelach dyskusyjnych oraz konferencji pedagogicznej. Celem panelów było zebranie pomysłów, uwag i doświadczeń w czterech obszarach:

- rozwój dziecka i jego adaptacja w szkole,

- zajęcia lekcyjne, podręczniki, materiały edukacyjne,

- środowisko domowe ucznia,

- obecna sytuacja szkolna.

„Zależało nam na tym, aby wypracowane przez nas założenia i pomysły poddać realnym konsultacjom społecznym.” – mówi Katarzyna Wiaderkiewicz Kierownik metodyczny projektu „Trampolina do sukcesu” - „Chcemy, aby to, co proponujemy nie było oderwane od rzeczywistości szkolnej, dlatego poprosiliśmy nauczycieli i rodziców o pomoc, a do prac metodycznych zaprosiliśmy tylko nauczycieli praktyków” – dodaje.

W ramach panelu rodziców, wymienione zostały doświadczenia związane z przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz wspieraniem przez szkoły dzieci na progu ich kariery edukacyjnej. Rodzice opowiadali o ich doświadczeniach z nauką języka angielskiego, z podręcznikami i ćwiczeniami, a to wszystko po to, by optymalnie dostosować projektowane materiały edukacyjne do potrzeb uczniów.

W trakcie panelu nauczycieli, prowadzone były ożywione dyskusje związane z błędami, jakie popełniają autorzy podręczników i ćwiczeń. Nauczyciele opowiadali o tym, czego brakuje
w książkach oraz których treści edukacyjnych jest za dużo. Sporym zainteresowanie cieszył się pomysł śląskich metodyków dotyczący integracji treści kształcenia edukacji wczesnoszkolnej z treściami języka angielskiego.

Po panelach dyskusyjnych wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładzie Doroty Zawadzkiej* pt.: „Żeby im się chciało chcieć, czyli motywowanie dzieci do nauki". Telewizyjna „Super Niania” w niezwykle interesujący sposób, przedstawiała nauczycielom i rodzicom pomysły na motywowanie dzieci do nauki nie tylko języków obecnych, ale również innych przedmiotów. Wskazała częste błędy, jakich dopuszczają się dorośli w relacjach z dziećmi, i przedstawiła swoje pomysły na ich poprawienie.„Jestem przekonany, że dla uczestników paneli, udział w wykładzie Doroty Zawadzkiej, był bardzo cennym doświadczeniem. Długo zastanawialiśmy się nad wyborem prelegenta i cieszę się, że nasz wybór był trafny.” – komentuje Wojciech Kostecki, Dyrektor Centrum Językowego Lander’s.

„Trampolina do sukcesu” to innowacyjny program nauczania języka angielskiego dla dzieci w klasach 1-3, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz rodzicom za poświęcony czas, cenne uwagi i pomysły. Jesteśmy przekonani, że wpłyną one na jakość projektu „Super grupa
i świetny pomysł” –
sobotnie spotkanie i projekt podsumowała Dorota Zawadzka.

*Dorota Zawadzka - psycholog, nauczyciel akademicki, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, przedstawiciel Polski w PEGI Council w Brukseli. Ekspert w sprawach wychowania i relacji międzyludzkich, goszczący w programach telewizyjnych i radiowych. Telewizyjna „Super Niania”.

Comments are closed.

Scroll to Top