W dzisiejszych czasach chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że warto uczyć się języków obcych. Dzieci, młodzież i dorośli, standardowo już uczęszczają na kursy angielskiego i niemieckiego, a coraz częściej również hiszpańskiego czy też włoskiego. Jednak wciąż zarówno wielu nauczycieli, lektorów, jak i kursantów zastanawia się nad tym, jakie techniki uczenia się języków obcych przynoszą najlepsze efekty. Jak to zwykle bywa, każda z nich ma swoje plusy i minusy, zwolenników i przeciwników. Jak uczyć się języka obcego? Poznajmy dostępne warianty, czyli metody tradycyjne i alternatywne.

Tradycyjne metody nauczania języków obcych

Pośród tradycyjnych technik uczenia się języków obcych wymienia się metody: gramatyczno-tłumaczeniowe, audiolingwalne oraz kognitywne. Są to najstarsze, a co za tym idzie sprawdzone sposoby nauki języków. Doskonałe efekty przynosi łączenie ich ze sobą. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa skupia się na gramatyce i leksyce. Znajduje więc zastosowanie przede wszystkim w czytaniu i rozumieniu. Metoda audiolingwalna sprowadza się do jak najczęstszego powtarzania. Z kolei metoda kognitywna kładzie nacisk na przyswajanie reguł obowiązujących w danym języku, co ma pomóc w samodzielnym tworzeniu wypowiedzi. Podsumowując, żadna z nich stosowana samodzielnie nie przyniesie pożądanych efektów, tzn. świetnej znajomości języka mówionego, a zarazem pisanego i słuchanego. Stąd tak ważne, by techniki te łączyć ze sobą.

Nauka języków obcych – metody alternatywne

Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, jak uczyć się języka obcego, warto również sprawdzić czym są techniki alternatywne. Otóż zaliczamy do nich tzw. Total physical response (metodę reagowania całym ciałem/TPR) oraz Community Language Learning (CLL). Pierwsza z nich, TPR opiera się na reakcji całego ciała. Lektor daje swoim kursantom takie zadania, by prócz wypowiedzi musieli wykonać pewną czynność. Dzięki temu do działania pobudza się obie półkule mózgu. Z kolei w metodzie CLL lektor wciela się raczej w rolę doradcy, daje kursantom niemalże pełną swobodę. Podczas zajęć panuje atmosfera wsparcia i zaufania. To uczący się decydują o tym, w którym momencie są gotowi, by zacząć mówić w obcym języku.