O projekcie

logotramp

Projekt „TRAMPOLINA DO SUKCESU - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka”, realizowany jest przez firmę Lander`s education & services Wojciech Kostecki z siedzibą w Tychach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją nadzorującą realizację projektu pełni Ośrodek Rozwoju |Edukacji w Warszawie. (www.ore.edu.pl)

Projekt realizowano od kwietnia 2014 roku do lipca 2015 roku.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej wraz z towarzyszącą mu obudową dydaktyczną.

Innowacyjność programu nauczania „Trampolina do sukcesu” przejawia się poprzez przenikanie się treści nauczania zintegrowanego z nauczaniem języka angielskiego. Ponadto uwzględniono potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym potrzeby uczniów 6 – letnich. Zgodnie z założeniami projektu niniejszy program nauczania może być wdrażany bezpłatnie w każdej szkole podstawowej w Polsce.

  W ramach projektu opracowano następujące produkty:
 1. Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego obejmujący pierwszy etap edukacyjny
 2. scenariuszy lekcji języka angielskiego dla klas I-III sp
 3. scenariuszy lekcji nauczania zintegrowanego
 4. scenariusze lekcji terenowych
 5. karty pracy ucznia i nauczyciela
 6. szablony do wycinania
 7. plansze edukacyjne
 8. elementy systemu motywacyjnego
 9. pacynki
 10. portfolio – teczka ucznia
 11. mystery-box
 12. piosenki
 13. filmy
 14. lekcje na tablicę interaktywną
 15. aplikacja komputerowa dla nauczycieli
 
Scroll to Top