Oferta dla biznesu

zdjecie_biznes

 

Usługi językowe

Zapraszamy firmy do korzystania z naszej oferty usług językowych:

  • 1. Kursy językowe - specjalistyczne lub ogólne
  • 2. Usługi tłumaczeniowe: ustne lub pisemne
  • Na początku naszej współpracy
   • Badamy potrzeby i predyspozycje słuchaczy
   • Ustalamy grafik zajęć, ewentualny podział słuchaczy na grupy
   • Opracowujemy program nauczania dostosowany do potrzeb i umiejętności słuchaczy
   • Sprowadzamy specjalistyczne materiały dydaktyczne, podręczniki
   W trakcie trwania szkolenia
   • Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
   • Prowadzimy nadzór metodyczny i pedagogiczny nad prowadzonym dla Państwa szkoleniem
   • Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania przy użyciu komputerów oraz sprzętu audio-video i tablic multimedialnych
   •Przygotowujemy raporty, sprawozdania z prowadzonego szkoleniaNa zakończenie szkolenia
   • Kurs kończy się egzaminem i oceną ze znajomości języka
   • Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji szkolenia i indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy
   • Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru MEN
   • Zapewniamy możliwość kontynuacji nauki

landers@landers.pl

Szkolenia dofinansowane UE/POKL

LANDER'S posiada doświadczenie w realizacji kilkunastu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz profesjonalizm został doceniony zarówno przez Instytucję Wdrażającą - pełniącą nadzór nad realizacją projektu jak również przez naszych Kursantów.

Informacje na temat aktualnie realizowanych szkoleniach dofinansowanych prezentujemy w zakładce "Zobacz szczegóły"

Zobacz szczegóły landers@landers.pl

Szkolenia komercyjne

LANDER'S od ponad 10 lat realizuje szkolenia branżowe oraz rozwoju osobistego z następujących dziedzin:

 • Szkolenia dla branży budowlanej : Kruszywa drogowe wg polskich i norm UE
 • Komunikacja, zarządzanie czasem, zarządzanie strategiczne i inne
 • Kompleksowa organizacja szkoleń: wynajem sal, catering, rekrutacja, prowadzenie.

landers@landers.pl

 
Scroll to Top