Usługi językowe

Zapraszamy firmy do korzystania z naszej oferty usług językowych:

1. Kursy językowe - specjalistyczne lub ogólne

2. Usługi tłumaczeniowe: ustne lub pisemne

- Badamy potrzeby i predyspozycje słuchaczy

- Ustalamy grafik zajęć, ewentualny podział słuchaczy na grupy

- Opracowujemy program nauczania dostosowany do potrzeb i umiejętności słuchaczy

- Sprowadzamy specjalistyczne materiały dydaktyczne, podręczniki
W trakcie trwania szkolenia

- Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną

- Prowadzimy nadzór metodyczny i pedagogiczny nad prowadzonym dla Państwa szkoleniem

- Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania przy użyciu komputerów oraz sprzętu audio-video i tablic multimedialnych

- Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania przy użyciu komputerów oraz sprzętu audio-video i tablic multimedialnych

- Przygotowujemy raporty, sprawozdania z prowadzonego szkolenia

- Kurs kończy się egzaminem i oceną ze znajomości języka

- Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji szkolenia i indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy

- Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru MEN

- Zapewniamy możliwość kontynuacji nauki

Szkolenia dofinansowane UE/POKL

LANDER'S posiada doświadczenie w realizacji kilkunastu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz profesjonalizm został doceniony zarówno przez Instytucję Wdrażającą - pełniącą nadzór nad realizacją projektu jak również przez naszych Kursantów.

Informacje na temat aktualnie realizowanych szkoleniach dofinansowanych prezentujemy w zakładce "Zobacz szczegóły"

Szkolenia komercyjne

LANDER'S od ponad 10 lat realizuje szkolenia branżowe oraz rozwoju osobistego z następujących dziedzin:

- Szkolenia dla branży budowlanej : Kruszywa drogowe wg polskich i norm UE

- Komunikacja, zarządzanie czasem, zarządzanie strategiczne i inne

- Kompleksowa organizacja szkoleń: wynajem sal, catering, rekrutacja, prowadzenie.