Szkolenia językowe dla firm

Zapraszamy firmy do korzystania z naszej oferty usług językowych:

- Kursy językowe - specjalistyczne lub ogólne

- Usługi tłumaczeniowe: ustne lub pisemne

- Badamy potrzeby i predyspozycje słuchaczy

- Ustalamy grafik zajęć, ewentualny podział słuchaczy na grupy

- Opracowujemy program nauczania dostosowany do potrzeb i umiejętności słuchaczy

- Sprowadzamy specjalistyczne materiały dydaktyczne, podręczniki
W trakcie trwania szkolenia

- Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną

- Prowadzimy nadzór metodyczny i pedagogiczny nad prowadzonym dla Państwa szkoleniem

- Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania przy użyciu komputerów oraz sprzętu audio-video i tablic multimedialnych

- Wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania przy użyciu komputerów oraz sprzętu audio-video i tablic multimedialnych

- Przygotowujemy raporty, sprawozdania z prowadzonego szkolenia

- Kurs kończy się egzaminem i oceną ze znajomości języka

- Przedstawiamy sprawozdanie z realizacji szkolenia i indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy

- Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru MEN

- Zapewniamy możliwość kontynuacji nauki

Portfolio szkoleń

LANDER'S od ponad 10 lat realizuje szkolenia branżowe oraz rozwoju osobistego z następujących dziedzin:

Szkolenia dla branży budowlanej

- Kruszywa drogowe wg polskich i norm PN-EN UE

- Rekomendowane przez HILTI: Szkolenia FIRE-stopow oraz Techniki kotwienia REBAR

Szkolenia rozwoju osobistego

- Skuteczna Komunikacja

- Zarządzanie czasem – organizacja pracy i zadań

- Obsługa klienta

- Profesjonalne CV oraz rozmowa kwalifikacyjna

- Zarządzanie projektami metodą AGILE

Szkolenia branży magazynowej

- Magazyn i procesy magazynowe

- Magazynowe narzędzia informatyczne WMS

Obsługa szkoleń

Kompleksowa organizacja szkoleń:

- Najem sal szkoleniowych

- Obsługa cateringowa szkoleń