Podziękowania za udział w wycieczce

Serdecznie dziękujemy Dyrektorom, nauczycielom, rodzicom za wsparcie i czynny udział podczas realizowanych wycieczek do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dziękujemy również dzieciom, za wzorowe zachowanie i aktywne uczestnictwo w lekcji terenowej programu nauczania Trampolina do sukcesu. Celem niniejszej lekcji była realizacja założonych osiągnięć w scenariuszu gry terenowej oraz potwierdzenie praktycznych umiejętności uczniów objętych wdrożeniem programu nauczania „Trampolina do Sukcesu”.

Comments are closed.

Scroll to Top