Prezentacja projektu Trampolina do sukcesu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja zostaliśmy zaproszeni przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku na szkolenie z Innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej.

Podczas szkolenia Kadra Projektu zaprezentowała innowacyjny program Trampolina do sukcesu, realizowany w ramach Projektu „Trampolina do sukcesu – innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka.

Przedstawione produkty projektu, tj. karty pracy, utwory muzyczne, lekcje do tablicy interaktywnej wzbudziły ogromne zainteresowanie i uznanie wśród innych beneficjentów realizujących projekty z Działania 3.3.4.

Zaprezentowane produkty można pobrać z naszej strony internetowej.

potwierdzenie

Comments are closed.

Scroll to Top