ANGIELSKI DLA DZIECI 10-12 LAT

ANGIELSKI DLA DZIECI 10-12 LAT

Zajęcia odbywają się w oparciu o podręcznik kursowy wzbogacany materiałami dodatkowymi. Na zajęciach wykorzystujemy techniki nauczania, tj.: dyskusje, projekty, symulacje typu role playing, praca w parach, audio i video, flash card. Dzięki temu zajęcia są ciekawe, dynamiczne, oparte na żywych sytuacjach, a co najważniejsze – praktyczne. Lektorzy prowadzą regularną kontrolę postępów w nauce przeprowadzając testy okresowe.