ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY 13-18 LAT

ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY 13-18 LAT

Kurs skierowany szczególnie do młodzieży pragnącej czynnie posługiwać się językiem obcym. Stanowi skuteczne przygotowanie do egzaminów językowych: PET, FCE, CAE, ZD/ZMP oraz matury i egzaminów wstępnych na studia. Zajęcia prowadzone są głównie metodą komunikacyjną, a tematyka zajęć dostosowana jest do zainteresowań poszczególnych grup wiekowych. Kursy kończą się wewnętrznym egzaminem ustnym i pisemnym oceniający poziom wiedzy przyswojonej przez słuchacza. Kurs trwa od października do czerwca w grupach 5-10 osób.