Od roku 2016 LANDER’S education&services jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ETS Global – ETS Preferred Associate.

ETS Global – egzamin językowy poświadczający znajomość języka obcego w środowisku zawodowym i sprawdzający praktyczne umiejętności językowe. Egzamin akceptowany jest przez środowiska akademickie i firmy międzynarodowe w ponad 160 krajach.

Egzaminy ETS Global testują kompetencje językowe takie jak:

  • znajomość gramatyki i słownictwa,
  • rozumienie tekstu czytanego,
  • rozumienie ze słuchu

W roku 2021 przeprowadziliśmy sesje dla 298 osób
z całego województwa śląskiego!

Ważne informacje:

W ofercie LANDER’S znajdują się egzaminy:

  1. TOEIC® Listening and Reading Test – poziomujący egzamin języka angielskiego w środowisku zawodowym, sprawdza wiedzę na poziomach biegłości językowej A1-C2.
  1. TOEIC Bridge Test English Language Certificate – poziomujący egzamin języka angielskiego ogólnego, sprawdza wiedzę na poziomach biegłości językowej A1-B1.
  1. TFI® Test – poziomujący egzamin języka francuskiego, sprawdza  wiedzę na poziomach biegłości językowej  A1-B2.

Egzaminy ETS Global są egzaminami POZIOMUJĄCYMI, co oznacza, że każda osoba przystępująca do egzaminu otrzymuje certyfikat oraz raport z aktualnym poziomem biegłości językowej.