Od 2019 roku LANDER’S Education&Services jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS – The Global Language System.

Egzaminy TGLS testują wszystkie kompetencje językowe, czyli:

 • znajomość gramatyki i słownictwa,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozumienie ze słuchu,
 • pisanie,
 • mówienie

Wszystkie certyfikaty TGLS są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Opisują każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.

Ważne informacje:

W ofercie LANDER’S znajdują się egzaminy:

 1. General English Language Certificate DIRECT Test of English ogólny język angielski (General English)
 1. Work Communication English Language Certificate komunikacja w środowisku pracy (Business English)
 1. Zertifikat Deutsch DIRECT Deutschtest – ogólny język niemiecki
 1. Certificat de Français  ogólny język francuski
 1. Polish for Foreigners Certificate – język polski jako język obcy
 1. TGLS Smart ogólny język angielski dla dzieci 8-15 lat na poziomach pre-A1 – B1

ZALETY MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW TGLS:

 • Do egzaminu TGLS można przystąpić w dowolnym momencie – sesje egzaminacyjne realizowane są nawet dla jednej osoby!
 • Certyfikat TGLS nie przedawnia się.
 • Certyfikaty TGLS mogą być wykorzystane do określenia wiedzy językowej kandydata zarówno dla uczelni jak i pracodawcy, podając wynik w skali CEFR.
 • Egzaminy TGLS są nastawione na praktyczne umiejętności komunikacyjne.
 • Łatwe i przyjemne do zdawania – nie wymagają przygotowania pod względem formatu egzaminu.
 • Są uznawane w krajach Unii Europejskiej.
 • Zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
 • Są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.