Kurs Języka Angielskiego Dla Dzieci
5-9 Lat

 

 

Trampolina Do Sukcesu

Przenieś się z nami do świata nauki z Tiną i Tomem!

 

Program stworzony przez Lektorów z 15 letnim doświadczeniem

Program nauczania „Trampolina do sukcesu” został stworzony na podstawie autorskiej metody nauczania, realizowanej przez zespół specjalistów w trakcie zajęć ogólnorozwojowych z elementami języka angielskiego w Centrum Językowym LANDER’S w Tychach.

Inspiracją do stworzenia programu było wspieranie postaw bazujących na komunikacji, budowaniu relacji interpersonalnych oraz pracy zespołowej. 

Dzięki zastosowaniu  aktywnych metod nauczania oraz atrakcyjnych pomocy dydaktycznych program nauczania „Trampolina do sukcesu” jest uniwersalny, dzięki czemu daje możliwość dostosowania pracy z uczniem do otaczającej nas rzeczywistości.

Korzyści Płynące Z Naszej Autorskiej Metody

Program „Trampolina do sukcesu” łączy swoje treści nauczania języka obcego z treściami edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III SP, ale również pomaga inicjować współpracę pomiędzy nauczycielami języka angielskiego a nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej na etapie przygotowania oraz realizacji zajęć lekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Zatem, nasz autorski program charakteryzuje między innymi:

  • skuteczność nauczania
  • integracja
  • organizacja czasu
  • atrakcyjność lekcji
  • aktywność każdego dziecka
  • budowanie zaangażowania i motywacji

Naszą jakość potwierdzają: