Akademia
Dobrego
Pracownika

"Akademia Dobrego Pracownika" to projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Działania 1.2 Wsparcie osób młodyc bez pracy na
regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego
Young employee working on computer during working day in office
EU flag fluttering by wind above Barcelona

O projekcie

Akademia Dobrego Pracownika to projekt współfinansowany ze środków UE, który  zakłada zwiększenie szans na zatrudnienie 100 uczestników projektu w wieku 18-29 lat bez pracy, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy (tzw. młodzież NEET) oraz zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego poprzez zapewnienie im indywidualnego kompleksowego wsparcia o charakterze edukacyjno-zawodowym i udział 

w specjalistycznych szkoleniach zawodowych, kończących się egzaminem i wydaniem dokumentów  potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje. 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 100 uczestników projektu w wieku 18-29 lat, będących bez pracy, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu , niezarejestrowanych w urzędach pracy (tzw. młodzież NEET) oraz zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego poprzez zapewnienie im indywidualnego i kompleksowego wsparcia o charakterze edukacyjno - zawodowym i udział w specjalistycznych szkoleniach zawodowych zakończonych egzaminem

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE


-> uczestnik musi mieścić się w przedziale wiekowym
od 18-29 lat
-> uczestnik musi zamieszkiwać na terenie
woj. śląskiego
-> uczestnik nie może posiadać własnej działalności gospodarczej.
-> uczestnik nie może być zarejestrowany
w urzędzie pracy

Uczestnikowi projektu oferujemy:


bezpłatne formy wsparcia zawodowego


bezpłatne specjalistyczne szkolenie


staż
zawodowy


pomoc w znalezieniu pracy

pomoc psychologów i coachów biznesu w przygotowaniu swojej ścieżki zawodowej i analiza predyspozycji zawodowych uczestnika 

szkolenie dostosowane do predyspozycji uczestnika, który otrzymuje również stypendium szkoleniowe (1057,40 zł netto/ms) i zwrot kosztów dojazdu

staż trwający minimum 3 miesiące, w którym to okresie wypłacane zostaje uczestnikowi  określone stypendium stażowe

pomoc pośrednika pracy w znalezieniu odpowiedniego miejsca stażu oraz stała pomoc Mentora podczas udziału w projekcie


bezpłatne formy wsparcia zawodowego

pomoc psychologów i coachów biznesu w przygotowaniu swojej ścieżki zawodowej i analiza predyspozycji zawodowych uczestnika 

 


bezpłatne specjalistyczne szkolenie

szkolenie dostosowane do predyspozycji uczestnika, który otrzymuje również stypendium szkoleniowe (1057,40 zł netto/ms) i zwrot kosztów dojazdu

 


staż
zawodowy

staż trwający minimum 3 miesiące, w którym to okresie wypłacane zostaje uczestnikowi  określone stypendium stażowe

pomoc w poszukiwaniu pracy 

pomoc pośrednika pracy w znalezieniu odpowiedniego miejsca stażu oraz stała pomoc Mentora podczas udziału w projekcie

Pracodawcom oferujemy:

pokrycie wynagrodzenia stażystów

opiekę doradczo-psychologiczną

możliwość zatrudnienia stażysty po odbytym stażu

możliwość wysłania na staż kilku stażystów

Okres realizacji
projektu:

1.08.2019 r. - 28.02.2021 r.