Szkolenia – Doradztwo zawodowe – Staże – Praca. Akademia Dobrego Pracownika

Akademia Dobrego Pracownika to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 28.02.2021

DLA UCZESTNIKA OFERUJEMY:

  1. BEZPŁATNIE: Profesjonalne doradztwo zawodowe, pomoc psychologów oraz coachów biznesu.

2. BEZPŁATNIE: Specjalistyczne szkolenie dostosowane do predyspozycji zawodowych uczestnika. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie: stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zawsze ciepły posiłek podczas szkoleń

3. STAŻE ZAWODOWE (3 miesiące – 1033,70 zł/m-c netto (1327 brutto)). Każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na staż (ok 16 zł/dzień)

4. POMOC w znalezieniu pracy

5. WSPARCIE i stała pomoc Mentora

DLA PRACODAWCÓW OFERUJEMY:

1.            Stażystów – przeszkolonych zgodnie z preferowanym profilem zawodowym 

2.            Pokrywamy koszty: wynagrodzenia stażystów, ubezpieczenia NNW oraz składek ZUS, kosztów dojazdu stażystów.

3.            Wsparcie i opiekę doradczo/psychologiczną dla stażystów podczas stażu

4.            Możliwość wysłania kilku stażystów.

5.            Możliwość zatrudnienia stażysty po odbytym stażu