PROJEKTY UE

AKADEMIA DOBREGO PRACOWNIKA

Akademia Dobrego Pracownika to nic innego jak projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 28.02.2021

UCZESTNIKOWI OFERUJEMY

➡ BEZPŁATNE PROFESJONALNE DORADZTWO ZAWODOWE – pomoc psychologów oraz coachów biznesu.

➡ BEZPŁATNE SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE – szkolenie jest dostosowane do predyspozycji zawodowych uczestnika. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie: stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz ciepły posiłek podczas szkoleń.

➡ STAŻE ZAWODOWE (3 miesiące – 1033,70 zł/m-c netto (1327 brutto)). Każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na staż (ok 16 zł/dzień).

➡ POMOC w znalezieniu pracy

➡ WSPARCIE i stała pomoc Mentora

PRACODAWCOM OFERUJEMY:

🔷 STAŻYSTÓW – przeszkolonych zgodnie z preferowanym profilem zawodowym

🔷 POKRYCIE WYNAGRODZENIA STAŻYSTÓW – ponosimy koszty ubezpieczenia NNW, składek ZUS, jak również kosztów dojazdu stażystów.

🔷 WSPARCIE i opiekę doradczo/psychologiczną dla stażystów podczas stażu

🔷 MOŻLIWOŚĆ wysłania kilku stażystów

🔷 MOŻLIWOŚĆ zatrudnienia stażysty po odbytym stażu

Dokumenty do pobrania

Chętnych kandydatów zapraszamy do złożenia uzupełnionego pliku dokumentów w biurze przy ul. Sienkiewicza 7