ŚLĄSKI PRACOWNIK 2020 – program specjalistycznych szkoleń zawodowych i językowych

Śląski Pracownik 2020 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe dla dorosłych

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2021

W ramach realizowanego przez LANDER’S projektu Śląski Pracownik 2020 zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach “Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego” oraz “Kierowca zawodowy kat.C”

UCZESTNIKOWI OFERUJEMY

➡ BEZPŁATNE SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE – szkolenie jest dostosowane do predyspozycji zawodowych uczestnika.

➡ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

➡ EGZAMIN ZEWNĘTRZNY Z KAŻDEGO TEMATU SZKOLEŃ

➡ BADANIE LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE KONIECZNE DO ROZPOCZĘCIA KURSU

➡ KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dokumenty do pobrania

Chętnych kandydatów zapraszamy do złożenia uzupełnionego pliku dokumentów w biurze przy ul. Sienkiewicza 7

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/RPO/LANDER’S/2020 – PRAWO JAZDY KAT. C + KWC

Zapraszamy wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału do złożenia ofert na realizację następujących usług.

1.     Przedmiotem zamówienia jest:

Część A: Przeprowadzenie kursu: „Prawo jazdy kat. C” (zwany danej: PJC) przygotowującego do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (dalej: WORD) – tj. teoretycznego i praktycznego – dla 60 osób, 

Część B: Przeprowadzenie kursu: „kwalifikacja wstępnej przyspieszonej w ramach bloku programowego C1, C1+E, C, C+E”, (zwany dalej: „KWP”) dla 60  osób 

 Część C: Organizacja egzaminu przez Komisję egzaminacyjną Urzędu Wojewódzkiego  dla uczestników z Części B powyżej, z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach bloku programowego kategorii C, C+E, C1 i C1+E,TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.10.2020 godzina 15.00
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w linkach poniżej:

  1. UMOWA
  2. ZAŁĄCZNIKI
  3. ZAPYTANIE

Oraz na Bazie Konkurencyjności pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7357

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPO/LANDER’S/2020

Zachęcamy Wykonawców do złożenia oferty świadczącej usługę wydania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla uczestników projektu pn: “Śląski Pracownik 2020 – program specjalistycznych szkoleń zawodowych i językowych” nr projektu WND-RPSL.11.03.00-24-06G1/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowane oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Ofertę cenową należy zgłosić do dnia 23.09.2020 r do godz. 15:00. Pełna treść zapytania znajduje się TUTAJ