Śląski
Pracownik
2020

NR WND RPSL.11.03.00-24-06G1/19

Projekt "Śląski Pracownik 2020 - progam
specjalistycznych szkoleń zawodowych
i językowych".
NR WND RPSL.11.03.00-24-06G1/19
współfinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata: 2014-2021(Europejski
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 11.3

Modern employer

W ramach projektu "Śląski Pracownik 2020 - program specjalistycznych szkoleń zawodowych i językowych" możesz się zapisać na następujące kursy:

BEZPŁATNY KURS
Nowoczesny Magazynier

Bezpłatny kurs Nowoczesny magazynier z obsługą butli gazowej i wózka jezdniowego z językiem angielskim.
Rekrutacja trwa!

BEZPŁATNY KURS
Kierowca zawodowy kat. C

Bezpłatny kurs Zawodowy Kierowca kat. C z językiem angielskim. Pakiet kursu zawiera również eco-driving, defensive-driving czy KWP

Rear view of young woman covered with European Union Flag

O projekcie

Śląski pracownik 2020 – program specjalistycznych szkoleń zawodowych i językowych”  zakłada nabycie przez 120 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego  kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodów branży spedycyjno-transportowej tj.

 

 

poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach zawodowych i językowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem dokumentów  potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje. 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub pracownika magazynowego oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych zakończonych egzaminem

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

-> uczestnik musi być osobą pełnoletnią ( kurs keirowca zawodowy 21 lat)
-> uczestnik musi zamieszkiwać na terenie woj. śląskiego na obszarze miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze
-> uczestnik nie może posiadać własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikowi projektu oferujemy:bezpłatne
specjalistyczne szkolenie
liczne
materiały szkolenioweegzamin zewnętrzny z każdego modułubadania
lekarskie
i psychologicznekurs
języka angielskiego

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 r. - 31.12.2020 r.


Dofinansowanie z UE
1 227 590,40 zl

NR WND RPSL.11.03.00-24-06G1/19