ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/RPO/LANDERS/2020


Zapraszamy osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak również osoby fizyczne do
złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy usługi szkoleniowej w postaci prowadzenia profilowanego kursu języka angielskiego – branżowego dla zawodów Kierowca i Magazynier, oraz profilowanego kursu języka polskiego (dla Obcokrajowców z Ukrainy) dla zawodów Magazynier, przygotowującego Uczestników szkolenia do międzynarodowego egzaminu językowego

Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo również na portalu: baza konkurencyjności

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 16.11.2020 r. do godziny 10:00.

Pełna treść zapytania znajduje się TUTAJ 

Załączniki ofertowe znajdują się TUTAJ 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZOC/RPO11.3/LANDERS/2020

Zapraszamy osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak również osoby fizyczne do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w postaci prowadzenia kursu „Nowoczesny Magazynier” obejmujący 4 moduły tematyczne dla 6 grup szkoleniowych, łącznie 252 godziny szkoleniowe.

Ofertę cenową należy zgłosić do dnia 18.10.2020 r. do godziny 12:00.

Pełna treść zapytania znajduje się TUTAJ