ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/RPO/LANDERS/2020

Zapraszamy osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jak również osoby fizyczne do
złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy usługi szkoleniowej :

CZĘŚĆ A: szkolenie “ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców” dla 6 grup szkoleniowych

CZĘŚĆ B: szkolenie ” mocowanie ładunków w transporcie drogowym” dla 6 grup szkoleniowych

Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo również na portalu: baza konkurencyjności

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 01.02.2021 r. do godziny 15:00.

Pełna treść zapytania znajduje się TUTAJ 

Załączniki ofertowe znajdują się TUTAJ 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZOC/