Egzaminy językowe i Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) to system, który został opracowany by określić konkretne umiejętności dla poszczególnych poziomów językowych na terenie Europy.

System ten ułatwia również uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach

Sprawdź, które egzaminy językowe realizujemy

Egzaminy
TGLS

ETS Global –
ETS Preferred Associate